Read more

Họp mặt thường niên Diễn đàn nông dân hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp

Sáng ngày 13/12/2018, sự kiện Họp mặt thường niên Diễn đàn nông dân hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp đã được tổ chức bởi Liên minh Nông nghiệp phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam, […]

Read more

Họp mặt Liên minh Nông nghiệp 2018 tại Hội An

Ngày 10/12/2018, Cuộc họp Toàn thể Liên minh Nông nghiệp do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cuộc họp nhằm mục đích tổng kết các hoạt động năm 2018 và xây dựng các kế hoạch cho năm 2019 đã […]

Read more

Mời đấu thầu: Tập huấn Quản lí dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN Liên minh Nông nghiệp (LMNN) Liên minh Nông nghiệp (Liên minh vì quyền lợi của người nông dân và hiệu quả của nền nông nghiệp Việt Nam) là một mạng lưới các tổ chức, cá nhân đầy nhiệt huyết, cùng làm việc và […]

Read more

Bản tin Hợp tác xã nông nghiệp số 3 (tháng 9/2018)

Bản tin Hợp tác xã nông nghiệp được thực hiện định kì 2 tháng một lần bởi Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Bản tin mang lại cho các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách nông nghiệp […]

Read more

Diễn đàn Chính sách Nông nghiệp Việt Nam số 9: “Làm gì để phát triển Thị trường Nông sản sạch?”

Sáng ngày 19/09/2018, Liên minh Nông nghiệp phối hợp cùng tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Chính sách Nông nghiệp Việt Nam Số 09 (VAPF) với chủ đề “Làm gì để phát triển Thị trường Nông sản sạch?”. Diễn đàn có sự góp mặt của các chuyên gia, các nhà hoạch định chính […]

Read more

Bản tin Hợp tác xã nông nghiệp số 2 (tháng 7/2018)

Bản tin Hợp tác xã nông nghiệp được thực hiện định kì 2 tháng một lần bởi Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Bản tin mang lại cho các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách nông nghiệp […]

Read more

Bản tin Hợp tác xã nông nghiệp số 1 (tháng 5/2018)

Bản tin Hợp tác xã nông nghiệp được thực hiện định kì 2 tháng một lần bởi Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Bản tin mang lại cho các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách nông nghiệp […]

Read more

Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ

Tại Khoản 4 và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về hoạt động đặc […]

Read more

Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Xuân 2018 “Đổi mới chuỗi cung ứng nhằm tăng cường hiệu quả nền nông nghiệp Việt Nam”

Ngày 24/4/2018, Liên minh Nông nghiệp và Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Nông Nghiệp Mùa Xuân 2018 chủNgày 24/4/2018, Liên minh Nông nghiệp và Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Nông Nghiệp Mùa Xuân 2018 chủ […]

Read more

Thư mời tham dự: Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Xuân 2018

Cuộc Cách mạng Khoa học Công nghệ 4.0 được dự báo sẽ tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất phát triển theo chiều sâu, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thích hợp tới từng người tiêu dùng, thúc đẩy […]