Thông báo tuyển dụng: Chuyên gia xây dựng đề xuất dự án Diễn đàn Nông dân hợp tác liên kết trong SX-KD

Diễn đàn Nông dân hợp tác – liên kết trong sản xuất kinh doanh được thành lập vào ngày 30/7/2015, quy tụ sự tham gia của hơn 200 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu trên cả nước, là nơi các hợp tác xã, tổ hợp tác và người nông dân chia sẻ các kinh nghiệm trong sản xuất – kinh doanh nông nghiệp, phối hợp cùng nhau trong chuỗi sản xuất và đưa tiếng nói, ý kiến của người nông dân, tổ hợp tác và hợp tác xã đến với các cơ quan hoạch định chính sách trong ngành nông nghiệp.

Với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Oxfam, trong gian đoạn vừa qua, Diễn đàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như tổ chức các lớp học lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tham quan các mô mình tiêu biểu, đào tạo kỹ năng quản trị, lập website và tổ chức tư vấn online cho các thành viên, đóng góp ý kiến cho các Dự thảo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã…

12240025_409587155906842_1487326132047813352_n

Nhằm mục đích tạo điều kiện bước đầu để phát triển Diễn đàn vững mạnh, Liên minh Nông nghiệp dự kiến kêu gọi sự hỗ trợ tài chính của các nhà tài trợ cho các hoạt động của Diễn đàn trong những năm đầu mới thành lập (2017-2020).  Để phục vụ cho mục tiêu này, Liên minh Nông nghiệp cần tuyển dụng 01 chuyên gia/nhóm chuyên gia hỗ trợ xây dựng Đề xuất Dự án kêu gọi tài trợ cho Diễn đàn Nông dân Hợp tác. Chuyên gia dự kiến sẽ làm việc trong vòng 01 tháng (tương đương 22 ngày làm việc) tại Hà Nội và thực địa.

Các đầu ra dự kiến:

  • 01 Báo cáo đánh giá hoạt động Diễn đàn giai đoạn từ tháng 10/2015 đến 3/2016;
  • 01 Đề xuất chiến lược hoạt động Diễn đàn chi tiết giai đoạn 2017-2020 (2 mảng lớn là chiến lược hoạt động trọng tâm và chiến lược gây quỹ);
  • 01 Đề xuất Dự án phát triển diễn đàn chi tiết giai đoạn 2017 – 2020;
  • 2-3 đề xuất ý tưởng (concept note) để tiếp cận các nhà tài trợ khác nhau cho các vấn đề mà Diễn đàn đánh giá là ưu tiên nhất.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *